ใช้ Figma ในการทำ หน้า Hi Fi Wireframe ของหน้าจอ App Lotto จนครบทุกหน้า BY (Suchada Ticky)