ทำ Problem Statement ของ Startup เรา และจัดความสำคัญ |Sasikarn Phoojumnong