งานกลุ่ม - ทำ Customer Journey Mapของ Startup เรา | Sasikarn Phoojumnong