คิด Startup ว่าจะทำอะไร | Sasikarn Phoojumnong

ชื่อทีม Startup : Safe Space
เป็นแอปพลิเคชันจองที่จอดรถรายเดือนล่วงหน้าแบบเหมาจ่าย โดยจองและชำระเงินผ่านในแอปพลิเคชัน